نماینده و مرکز فروش محصولات بوتان - Butane

« پکیج شوفاژ دیواری ، آبگرمکن دیواری و رادیاتور آلومینیومی »

پکیج شوفاژ دیواری : شرکت بوتان اولین ، بزرگترین و مدرن ترین تولید کننده پکیج شوفاژ دیواری در ایران و همچنین بزرگترین تولید کننده پکیج شوفاژ دیواری در خاورمیانه می باشد.
رادیاتور آلومیتیومی : شرکت بوتان مدرن ترین تولید کننده رادیاتور آلومینیومی در ایران همچنین اولین و دارنده نشان کیفیت اروپا CE برای تمام مدل ها می باشد.
آبگرمکن بوتان : بوتان سومین تولید کننده بزرگ آبگرمکن دیواری در دنیا و تنها صادر کننده آبگرمکن دیواری به اروپا می باشد.

آبگرمکن دیواری بوتان - Water Heater


آبگرمکن بوتان 8 لیتری

مدل : آبگرمکن شمعک دائم B4108

قیمت : 352.00 تومان

آبوتان جرقه زن

مدل : آبگرمکن آیونایز B3215i

قیمت : 465.000 تومان

بوتان محفظه بسته

مدل : آبگرمکن محفظه احتراق بسته B5418rs

قیمت : 602.000 تومان

آبگرمکن بوتان

مدل : آبگرمکن شمعک دائم B3112

قیمت : 412.000 تومان

بوتان جرقه زن

مدل : آبگرمکن آیونایز B3218i

قیمت : 514.000 تومان

دودکش دوجداره
 

مدل : دودکش دوجداره

قیمت : 98.000 تومان

آبگرمکن بوتان b15

مدل : آبگرمکن شمعک دائم B3115

قیمت : 428.000 تومان

آبگرمکن فن دار

مدل : آبگرمکن فن دار B3315if

قیمت : 593.000 تومان

آبگرمکن بوتان b15

مدل : آبگرمکن کپسولی
(گاز مایع) B3115

قیمت : 428.000 تومان

آبگرمکن

مدل : آبگرمکن شمعک دائم B3118

قیمت : 480.000 تومان

آبگرمکن فن دار

مدل : آبگرمکن فن دار B3318if

قیمت : 625.000 تومان

جدیدترین آبگرمکن بوتان

مدل : آبگرمکن شمعک دائم BX114

قیمت : 416.000 تومان

پکیج شوفاژ دیواری بوتان - Butane

ورونا بوتان

مدل : Verona 24 i

قیمت  : 1.526.000 تومان

پرلا

مدل : Perla 24 RSi

قیمت  : 1.665.000 تومان

پکیج چگالشی

مدل : پکیج چگالشی
Optima Alta 35C

قیمت  : 4.703.000 تومان

ورونا بوتان

مدل : Verona 24 RSi

قیمت  : 1.635.000 تومان

پکیج پرلا

مدل : Perla 28 RSi

قیمت  : 1.746.000 تومان

پکیج بوتان تک مبدل

مدل : Calda Venezia 24KIS

قیمت : 1.643.000 تومان

پکیج پرلا

مدل : Perla 32 RSi

قیمت  : 2.125.000 تومان

پکیج بوتان cv

مدل : CV424S

قیمت : 1.310.000 تومان

پکیج اپتیما

مدل : Optima 24KIS

قیمت  : 1.807.000 تومان

رادیاتور آلومینیوم بوتان - Radiators

رادیاتور آلومینیومی بوتان

رادیاتور بوتان - 3 پره
IL Primo 500

قیمت  : 72.000 تومان

جزئیات

رادیاتور آلومینیومی بوتان

رادیاتور بوتان - 3 پره
Elena 500

قیمت  : 74.000 تومان

جزئیات

رادیاتور آلومینیومی بوتان

رادیاتور بوتان - 5 پره
IL Primo 500

قیمت  : 121.000 تومان

جزئیات

رادیاتور آلومینیومی بوتان

رادیاتور بوتان - 5 پره
Elena 500

قیمت  : 124.000 تومان

جزئیات

رادیاتور آلومینیومی بوتان

رادیاتور بوتان - 7 پره
IL Primo 500

قیمت  : 170.000 تومان

جزئیات

رادیاتور

رادیاتور بوتان - 7 پره
Elena 500

قیمت  : 173.000 تومان

جزئیات

رادیاتور آلومینیومی بوتان

رادیاتور بوتان - 10 پره
IL Primo 500

قیمت  : 243.000 تومان

جزئیات

رادیاتور بوتان

رادیاتور بوتان - 10 پره
Elena 500

قیمت  : 248.000 تومان

جزئیات